Sikkerhetskontroll klasse BE Tilhenger - PitStop Trafikkskole AS

Sikkerhetskontroll klasse BE Tilhenger

PitStop Trafikkskole

Sikkerhetskontroll klasse BE Tilhenger

Dette bør du øve på ved førerprøve klasse BE

Du vil få spørsmål i noen av emnene.

 

Kort 1 - sikkerhetskontroll

 

 

1: Hva er kravet til speil/utsikt bakover når du kjører med henger?

2: Hvilken lastsikringsmetode er brukt her?

3: Forklar hvordan denne sikringen oppfyller kravet!

4: Kontroller om dekkene på hengeren har rett bæreevne!

 

Kort 1

1: Se vegbanen 2,5/2,0 m til side for hengeren 10 m  bak speilet.

Se hengeren i begge speil.

Når henger er smalere enn bilen: se hengeren i ett speil.

2: Lås, steng, surr, kombinasjoner

3: Utføres.

4: Utføres

 

Kort 2 sikkerhetskontroll:

1: Hva er største tillatte totalvekt på denne hengeren?

2: Hvor tung henger har denne bilen lov til å dra?

3: Kontroller hengerkoblingen og forklar hva du kontrollerer!

4: Kontroller parkeringsbremsen på hengeren!

 

Kort 2

1:Vognkort for hengeren

2:Vognkort for bilen

3:Kobling og innfestning

4:Parkeringsbrems på, kjør fremover

 

Kort 3 sikkerhetskontroll:

1: Hvor tung henger kan denne bilen trekke?

2: Hvor stor vekt kan hvile på hengerfestet?

3: Gjør rede for hvordan last­ sikringen er god nok her!

4: Kontroller at dekkene på hengeren har rett dimensjon!

 

Kort 3

1: Vognkort for bilen

2: Vognkort for bil og henger

3: Utføres

4: Vognkort for henger, sjekk

alle dekk

 

 

 

Kort 4 sikkerhetskontroll:

1: Er det lov å kjøre med last som stikker utenfor sidene på hengeren?

2: Hvor stor vekt kan hvile på hengerfestet?

3: Gjør rede for hvordan speilene på dette vogntoget fyller kravene til speilutrusning!

4: Kontroller at dekkene på hengeren har rett bæreevne!

 

Kort 4

1: Ikke uten spesiell tillatelse

2: Vognkort for bil og henger

3: Se vegbanen 2,5/2,0 m til side for hengeren 10 m bak speilet.

Se hengeren i begge speil.

Når henger er smalere enn bilen: se hengeren i ett speil.

4: Vognkort for henger, sjekk alle dekk

 

Kort 5 sikkerhetskontroll:

1: Hva er rett dekkdimensjon for denne hengeren?

2: Hvor tung henger kan denne bilen trekke?

3: Gjør rede for konsekvensene ved å kjøre med for  tung henger!

4: Kontroller parkeringsbremsen på hengeren!

 

Kort 5

1: Vognkort for henger

2: Vognkort bil

3: Kjøreegenskaper, overbelastede dekk m.m. ulovlig, reaksjon ved kontroll

4: Parkeringsbrems på, kjør fremover

 

Kort 6 sikkerhetskontroll:

1: Hva er rett bæreevne for dekkene på denne hengeren?

2: Hvilke krefter skal lastsikringen tåle i forhold til bremsing?

3: Gjør rede for hvordan last- sikringen i dette tilfellet oppfyller kravet!

4: Kontroller parkeringsbremsen på hengeren!

 

Kort 6

1: Vognkort for henger

2: Hele tyngden

3: Utføres

4: Parkeringsbrems på, kjør fremover

 

 

 

 

 

 

 

Kort 7 sikkerhetskontroll

1: Hva er rett dekkdimensjon på denne hengeren?

2: Hvilke krefter skal lastsikringen tåle med tanke på kjøring i sving? 3: Gjør rede for hvordan sikringen i dette tilfellet oppfyller kravet!

4: Prøvekjør og kontroller at bremsene på hengeren virker!

 

Kort 7

1: Vognkort for henger

2: Halve tyngden

3: Utføres

4: Bremse og kjenne at bremsene pi

hengeren tar, eventuelt se spor i grus eller snø

 

Kort 8 sikkerhetskontroll:

1: Hva er rett bæreevne for dekkene på denne hengeren?

2: Hva er kravet til speilutrustning når du kjører med henger?

3: Gjør rede for hvordan speilene på dette vogntoget oppfyller kravene

4: Kontroller sikkerhetslenke/-wire og gjør rede for hva du kontrollerer!

 

Kort 8

1: Vognkort for hengeren

2: Se vegbanen 2,5/2,0 m til side for hengeren 10 m bak speilet. Se hengeren i begge speil.

Når henger er smalere enn bilen: se hengeren i ett speil.

3: Utføres

4: Utføres

 

Kort 9 sikkerhetskontroll:

1: Nevn tre lastsikringsmetoder! 2:

Hvilken metode er brukt her?

3: Gjør rede for hvordan speil­ utrustningen på dette vogntoget oppfyller kravene!

4: Kontroller hengerkoblingen og gjør rede for hva du kontrollerer!

 

Kort 9

1: Lås, steng, surr

2: Forklare

3: Se vegbanen 2,5/2,0 m til side for hengeren 10 m bak speilet. Se hengeren i begge speil. Når henger er smalere enn bilen: se hengeren i ett speil.

4: Utføres

 

 

 

 

 

 

Kort 10 sikkerhetskontroll:

1: Hvilke krefter skal lastsikringen tåle med tanke på bremsing?

2: Hvor tung henger har denne bilen lov å trekke?

3: Kjør på vekta og finn ut hvor tung hengeren er nå!

4: Kontroller sikkerhetslenke/-wire og gjør rede for hva du kontrollerer!

 

Kort 10

1: Hele tyngden

2: Vognkortet for bilen

3: Utføres

4: Utføres

Kort 11 sikkerhetskontroll:

1: Hva er tillatt nyttelast for denne

hengeren?

2: Hvilke krav gjelder for sikring

av veggrep på henger på

vinterføre?

3: Gjør rede for rett plassering av last på hengeren!

4: Prøvekjør og kontroller at bremsene på hengeren virker!

 

Kort 11

1: Vognkortet for hengeren

2: Om nødvendig: vinterdekk med eller uten pigg, kjetting

3: Kuletrykk, veggrep på forhjul bil, kursstabilitet, bremselengde, blendingsfare

4: Bremse og kjenne at bremsene på hengeren tar, eventuelt se spor i grus eller snø

Ta kontakt

Åpningstider

Vi har åpent hele dagen, hele uken året rundt
Messenger

Medlem av:

Norges Trafikkskoleforbund-logo