Klasse B96

Gir rett til å føre vogntog (bil + tilhenger) med samlet tillatt totalvekt som er 750 kg høyere enn vogntogvekten på 3500 kg for ren klasse B, dvs. vogntogvekt inntil 4250 kg for klasse B96.

Klasse BE

Gjelder trekking av tillatt totaltvekt over 750 kg som man ikke kan trekke med klasse B eller B96. Tilhengerens tillatte totalvekt kan være intill 3500 kg.
Minstealderen for klasse BE er 18 år.