Klasse AM146 Mopded

Mopedopplæring på PitStop Trafikkskole
Det ble i 2017 innført nye regler for gjennomføringen av mopedopplæring. Tidligere ble det gjennomført et gitt antall timer som gruppe, mens nå er det krav om en mer individuell tilpasset opplæring. På de obligatoriske timene skal det ikke være nyinnlæring. Dette betyr at elevene må ha en viss trafikal erfaring før de obligatoriske timene påbegynnes. Vi har derfor satt opp en pakke på 2 i timer kjøregård og 4 timer i trafikk hvilket vi erfaringsmessig ser på som et absolutt minimum av hva man kan klare seg med. Det må tas høyde for at enkelte kan ha behov for ytterligere timer utover dette.

Opplæring til førerkort for moped skal inneholde obligatorisk opplæring trinn 2,3 og 4

Kurset inneholder

Trinn 2: Grunnkurs, 3 timer undervisning i klasserom
2 timer øvelse i kjøregård
4 kjøretimer Trinnvurdering, 1 time før- og ettersamtale samt praktisk kjøring

Trinn 3: Sikkerhetskurs i trafikk. 4 timer fordelt på 3 timer praktisk kjøring med refleksjonspause, og resterende tid fordeles til planlegging og oppsummering, trinnvurdering, 1 time før- og ettersamtale samt praktisk kjøring

Trinn 4: Sikkerhetskurs på vei. 4 timer fordelt på 3 timer praktisk kjøring med refleksjonspause, og resterende tid fordeles til planlegging og oppsummering