PRISER OG OFFENTLIGE GEBYRER:

Andre priser:

Timepris vanlige kjøretimer: kr 725,-
Forbikjøring (90 min + 30 min teori): kr 1 500,-
Kjøretentamen (60 minutter): kr 1 200,-
Leie av bil til førerprøve: kr 2 200,-
Leie av bil til førerprøve, inkl. oppvarmingstime: kr 2 700,-

Offentlige gebyrer:

Baneleie til NAF: kr 1 200,-
Teoriprøven: kr 725,-
Praktisk prøve: kr 1 090,-
Praktisk prøve BE: kr 910,–
Utstedelse av førerkortet: kr 290,-
Foto, må tas på trafikkstasjonen: kr 80,-
Priser gjelder per 01.01.18